Πράγμα απο Σ

  • Συρτάρι
  • Στυλό
  • Σκαμπό
  • Σταυρός
  • Σκάλα
  • Σακούλα
  • Στεφάνι
  • Σίδερο

Οι λέξεις που εμφανίζονται σε αυτή τη λίστα εισήχθησαν από τους παίκτες και δεν χρειάζεται να είναι σωστές.