Πράγμα απο Δ

 • Δέντρο
 • Δρεπάνι
 • Δώρο
 • Δόντι
 • Δόρυ
 • Δισκος
 • Δαχτυλίδι
 • Δάδα
 • Δοκαρι
 • Διαμάντι
 • Δέμα
 • Δάσος
 • Δάπεδο
 • δοχείο

Οι λέξεις στη λίστα Πράγμα απο Δ προέρχονται από παίκτες του λεκτικού παιχνιδιού Όνομα, Ζώο, Πράγμα.